Dec 14, 2019 Last Updated 07:21, στις 14-12-2019

Έγκριση Απολογισμού–Ισολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2010

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 344 φορές

Σε τακτική - ειδική συνεδρίαση συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3535/19-09-2011, πρόσκληση της Προέδρου του Σώματος κ. Γιαννουκά-Κουμπάρου Θεοφανίας, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε στους κ. Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο κ. Κόλια Μιχαήλ, ο οποίος προσήλθε και παρευρισκόταν στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού–Ισολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2010.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εικοσιένα (21) μελών βρέθηκαν παρόντα ...δεκατέσσερα (14) μέλη!

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Κωνσταντινίδης Ιωάννης, 2)Μαυρουδής Αντώνιος-Μιχαήλ, 3)Γιαννουκά-Κουμπάρου Θεοφανία, 4)Βασιλείου Κωνσταντίνος, 5)Τσακυριός Αναστάσιος, 6)Ρούσσος Ευάγγελος, 7)Βογιατζής Γεώργιος, 8)Μαυρουδής Ιωάννης, 9)Λουλουδιάς Στυλιανός, 10)Κοντραφούρης Μιχαήλ, 11)Κουμπάρος Παναγιώτης, 12)Μαραβέλιας Εμμανουήλ, 13)Νταλλαρής Αντώνιος και 14)Διαμαντάρας Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, οι οποίοι αν και προσκλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν: 1)Ασβεστάς Ευάγγελος, 2)Βιρβίλης Θεολόγος , 3)Καλούδης Εμμανουήλ, 4)Βενέτου Ευδοκία, 5)Σκυλλάς Γεώργιος-Παναγιώτης, 6)Κουμπάρος Εμμανουήλ και 7)Συφουνιού Χρυσούλα.

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και δ.σ κ. Κωνσταντινίδη Ιωάννη που εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2010, θέτοντας υπόψη του Σώματος τα παρακάτω έγγραφα του Δήμου μας και ειδικότερα τον Ταμιακό Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2010, τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2010 - 10η χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2010) - το προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2010, την από 05-08-2011 έκθεση της Δημαρχιακής μας Επιτροπής για την οικονομική πορεία του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2010 και την με αριθμό 108/2011 απόφαση της Δημαρχιακής μας επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο κατατιθέμενος Απολογισμός-Ισολογισμός.

Τέλος έθεσε υπόψη του Σώματος, την από 19-09-2011 έκθεση ελέγχου Δήμου Λέρου χρήσης 2010, η οποία συντάχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και απευθύνεται προς το Δημοτικό μας Συμβούλιο.

Ειδικότερα για τον Απολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2010 προκύπτει :

Ως προς τα έσοδα
Βεβαιωθέντα 7.078.878,04 €
Εισπραχθέντα 6.808.051,59 €
Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα 230.347,71 €
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Χρήσης 1.855.175,56 €

Ως προς τα έξοδα
Ενταλθέντα 7.147.948,15 €
Πληρωθέντα 7.147.948,15 €
Υπόλοιπο πληρωτέο 0,00 €

Χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο στην νέα χρήση 1.515.279,00 €

Για τον Ισολογισμό του Δήμου Λέρου χρήσεως 2010, προκύπτει:

Ως προς τα έσοδα:
70. Πωλήσεις Αποθεμάτων 0,00 €
72. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 331.335,25 €
73. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 963.531,85 €
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3.589.363,45 €
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 14.240,28 €
76 Έσοδα κεφαλαίων 8.852,18 €
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.085.172,38 €
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 56.420,16 €
82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως καταβληθέντων) 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.048.915,55 €

Ως προς τα έξοδα:
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.495.579,31 €
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 126.704,90 €
62 Παροχές τρίτων 888.757,90 €
63 Φόροι – Τέλη 6.147,83 €
64 Διάφορα έξοδα 223.587,65 €
65 Τόκοι και συναφή έξοδα 61.856,03 €
66 Αποσβ. παγίων ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος 1.392.071,97 €
67 Παροχές-Χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις-Δωρεές 527.526,79 €
25+26 Αναλώσιμα 94.766,87 €
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 134.453,44 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.951.452,69 €

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ράλλη, ο οποίος προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στην συνεδρίαση και ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου που πραγματοποίησε για την χρήση του 2010 και παράλληλα κατέθεσε στο Σώμα τη σχετική έκθεση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα , την αναγκαιότητα για την άμεση λήψη της σχετικής απόφασης, την με αριθμό 97/2008 απόφαση του Δ.Σ. Λέρου και την όμοια με αριθ. πρωτ. 9836/30-07-2008 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010, ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τον Απολογισμό - Ισολογισμό Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2010, όπως ακριβώς παρουσιάζεται παραπάνω. Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 166/2011.


Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook