Dec 14, 2019 Last Updated 07:21, στις 14-12-2019

Ιστορική απόφαση του Δ.Σ. Λέρου για την Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέρου (ΔΕΥΑΛ)

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 584 φορές

Στις 14 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος στον Πλάτανο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των αναφερομένων στην πρόσκληση θεμάτων. Μεταξύ αυτών υπήρχε και θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως της λήψης απόφασης για τη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέρου.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) και απόντα δύο (3) και ειδικότερα οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κωνσταντινίδης Ιωάννης, 2) Ασβεστάς Ευάγγελος, 3) Γιαννουκά-Κουμπάρου Θεοφανία, 4) Βασιλείου Κωνσταντίνος, 5) Τσακυριός Αναστάσιος, 6) Ρούσσος Ευάγγελος 7) Βογιατζής Γεώργιος,, 8) Μαυρουδής Ιωάννης, 9) Βενέτου Ευδοκία, 10) Σκυλλάς Γεώργιος, 11) Κουμπάρος Εμμανουήλ, 12) Λουλουδιάς Στυλιανός,13) Κοντραφούρης Μιχαήλ, 14) Κουμπάρος Παναγιώτης, 15) Μαραβέλιας Εμμανουήλ, 16) Συφουνιού Χρυσούλα.17) Νταλλαρής Αντώνιος και 18) Διαμαντάρας Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, οι οποίοι αν και προσκλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν: 1) Μαυρουδής Αντώνιος-Μιχαήλ, 2) Βιρβίλης Θεολόγος, και 3) Καλούδης Εμμανουήλ

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε στο Σώμα εκτός ημερήσιας διάταξης, (αφού εκφράστηκε πρώτα η σύμφωνη γνώμη όλων των παρόντων δημοτικών συμβούλων για το κατεπείγον του θέματος), το θέμα σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης απόφασης για τη λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης του Δήμου Λέρου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση ΄Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέρου», καταθέτοντας στο Σώμα την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της εν λόγω επιχείρησης όπως αυτή συντάχθηκε από οικονομολόγο για λογαριασμό της ΔΕΥΑΛ και στο πόρισμά της αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση παρουσιάζει σημαντικές ζημιές και προτείνεται το κλείσιμο της μη βιώσιμης επιχείρησης και μεταφορά της υπηρεσίας ύδρευσης, αποχέτευσης στο Δήμο Λέρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο δ.σ. και Πρόεδρος της επιχείρησης κ. Μαυρουδής Ιωάννης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αναπόφευκτη η λύση της επιχείρησης τονίζοντας και παράλληλα πως το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μεταφερθεί στον Δήμο Λέρου. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν παρατηρήσεις σχόλια και περαιτέρω ενημέρωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο και τους παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους όσο και από το προσωπικό που υπηρετεί στην εν λόγω Δημοτική μας Επιχείρηση.

Το στοιχείο εκείνο που τονίστηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαλογικής συζήτησης από το σύνολο των δημοτικών συμβούλων είναι να διασφαλιστεί η μεταφορά του προσωπικού που υπηρετεί στην εν λόγω Δημοτική μας Επιχείρηση και να μεταφερθεί στον Δήμο Λέρου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. , ζήτησε από το Σώμα να πάρει σχετική απόφαση. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τη διαλογική συζήτηση, και τις σχετικές διατάξεις αποφάσισε ομόφωνα όπως παρακάτω:

Α) Εγκρίνει τη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Λέρου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέρου», σε εφαρμογή του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/08-06-2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».

Β) Εγκρίνει την εκκαθάριση της παραπάνω Δημοτικής Επιχείρησης και την μεταβίβαση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων καθώς και των απαιτήσεων-υποχρεώσεων και χρηματικών διαθεσίμων στον Δήμο της Λέρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 168/2011.


Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook