19-09-2019 Τελευταία ενημέρωση: 08:05, στις 18-09-2019

Αφιέρωμα στο Τοπικό Αρχείο Λέρου των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ)

Σχολιάστε το άρθρο

Ανατρέχοντας στα παλαιά αρχεία που υπάρχουν στα συμβολαιογραφεία και σε στοιχεία που βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, μπορεί κανείς να κάνει μνημόσυνο στους πρωτεργάτες της εδραίωσης του σύγχρονου Ελληνικού πολιτισμού. Μαθαίνει πράγματα που έχουν ξεχαστεί. Συντηρεί τον πλούτο της φαντασίας των απλών ανθρώπων, που η κατοχή και γενικώς η ξενοκρατία στέρησε ή είχε καταπνίξει γιά εκατοντάδες χρόνια.

Επειδή πολλοί συμπατριώτες και φίλοι της Λέρου γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα σχετικά με τη λειτουργία του Τοπικού Αρχείου Λέρου των Γενικών Αρχείων του Κράτους, σε αυτό το άρθρο, θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίασή τους.

400 ευρώ το μήνα τα έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ

Σχολιάστε το άρθρο

Στο πλαίσιο συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π) Λέρου, ο Δήμαρχος Λέρου έθεσε θέμα σχετικά με τον καθορισμό εξόδων παράστασης της αντιπροέδρου του Δ.Σ. συνολικού ποσού μηνιαίως τετρακοσίων (400) € και έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. Πρωτ. 20585/10-4-2007 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διεύθυνσης ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ενημέρωσε με επιμέρους στοιχεία που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα προτείνοντας την μηνιαία καταβολή εξόδων παράστασης στην Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών –Αθλητισμού-Πολιτισμού Λέρου.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου 1/9/2011 - Αποχώρησε και πάλι η μείζων μειοψηφία...

Σχολιάστε το άρθρο

"...Διαμαρτύρομαι εντόνως για την εικόνα που παρουσιάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, πρόκειται περί καφενείου..." Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Μ. Κοντραφούρης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αφορμή την ψήφιση του 2ου θέματος ημερησίας διατάξεως. 

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος στον Πλάτανο, όπου μεταξύ των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη υπήρχε και το θέμα της γνωμοδότησης για παραχώρηση ή μη, θαλάσσιου χώρου στην εταιρία "ιχθυοκαλλιέργειας Αιγαίον Α.Ε" για τοποθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών στη Ν. Πηγανούσα.

Εξελίξεις στο θέμα της μεταφοράς μαθητών με πούλμαν (πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Σχολιάστε το άρθρο

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με θέμα την "Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης".

Διαπιστώθηκε με σχετική απόφαση Δημάρχου ότι: α) Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά μαθητών με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα του Δήμου από τον τόπο κατοικίας των μεταφερόμενων μαθητών στην έδρα των Σχολικών Μονάδων, λόγω μη επάρκειας απαιτούμενων οχημάτων και προσωπικού και β) Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά μαθητών με την δημόσια συγκοινωνία (μικροσυγκοινωνία), διότι δεν υφίστανται οι απαιτούμενες γραμμές και δεν επαρκούν τα λεωφορεία για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, για τα οποία επιβάλλεται η εκτέλεση της μεταφοράς με δημόσια σύμβαση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.

Βρείτε μας στο Facebook