Oct 19, 2019 Last Updated 13:48, στις 18-10-2019

ΛΕΡΟΣ: Καταγγελία για σοβαρές πειθαρχικές ευθύνες στη λειτουργία των οργάνων από την Αντιπολίτευση

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 1317 φορές

Στη δημοσιότητα έδωσε η Δημοτική Παράταξη «Ελπίδα για τη Λέρο», επιστολή - καταγγελία για τη λειτουργία της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.

Η εν λόγω καταγγελία απευθύνεται προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, κάνοντας λόγο για σοβαρές πειθαρχικές ευθύνες στη λειτουργία του οργάνου στην Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κα Παπαφώτη Μαρία καθώς και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νεκτάριο Μπίλλη.

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή - καταγγελία αναφέρονται τα εξής:


Δημοτική Παράταξη 

«Ελπίδα για τη Λέρο»

ΛΕΡΟΣ  Τ.Κ. 85400

Τηλ.: 697899335

1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτ/σης

Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης

(υπόψη Γενικής Δ/ντριας Τοπικής Αυτ/σης)

Σταδίου 27

10183 Αθήνα

2. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

(υπόψη ειδικού γραμματέα)

Λεωφόρος  Συγγρού 60 

11742 Αθήνα

3. Αποκεντρωμένη Δ/ση Αιγαίου

Γενική Δ/νση Εσ/κής  Λειτουργίας

Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού Ν. Αιγαίου

Τμήμα Δ/σης Νομού  Δωδ/σου

(υπόψη κ. Γενικού Γραμματέα)

Πλατεία Ελευθερίας 85100 Ρόδος

 

Κοινοποίηση:

1. Δήμαρχο Λέρου

2. ΜΜΕ 

 

Θέμα: «Λειτουργία Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου»

  1. Με την 157/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει το Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, το οποίο είναι επταμελές. Η μειοψηφία όμως συμμετέχει ή ορίζει ένα μέλος μόνο (Αικατερίνη Εμμανουήλ) κατά παράβαση του άρθρου 240 του 3463/2006 και του 103 του 3852/2010.

Προκύπτει συνεπώς κακή σύσταση του οργάνου (πιθανά απαιτείται και αλλαγή ΦΕΚ). 

  1. Η Πρόεδρος του Οργάνου από την έναρξη της θητείας της Επιτροπής και για έντεκα (11) συνεχείς συνεδριάσεις ΔΕΝ προσκαλεί τον εκπρόσωπο των μαθητών, που κατά τη σχολική Χρονιά 2014-2015 ήταν ο Μιχαήλ Μούγκρος και κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 ήταν η Μαυρουδή Στυλιανή, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των μαθητών που επιβεβαιώνουν εγγράφως τη ΜΗ πρόσκλησή τους όλο αυτό το διάστημα (Δηλώσεις μαθητών).

Σύμφωνα με την Γν. ΝΣΚ 315/93 οι εκπρόσωποι  των μαθητικών κοινοτήτων μετέχουν ισότιμα με τα λοιπά μέλη στη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών, ανεξαρτήτως εάν έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Άρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προκύπτει κακή-πλημμελής σύγκληση του οργάνου με ποινή ακυρότητας των αποφάσεών του. 

  1. Η Πρόεδρος Παπαφώτη Μαρία με το 222/16-12-2015 έγγραφό της απαιτεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να αντικατασταθεί το μέλος της μειοψηφίας και Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, Αικατερίνη Εμμανουήλ, λόγω τριών (3) απουσιών, ενώ ήταν απολύτως δικαιολογημένες, όπερ ευχερώς και αδιαμφισβήτητα αποδείχθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ.. Η δε ληφθείσα απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λέρου περί της αντικατάστασης του μοναδικού μέλους προερχόμενου από τη μειοψηφούσα παράταξη (της κας Εμμανουήλ) εκδόθηκε κατά προφανή κατάχρηση της εξουσίας, με τρόπο που υπερακοντίζει τον κοινωνικό οικονομικό σκοπό του ασκούμενου με τη θεσπιζόμενη διάταξη (αρ 240 παρ 1 εδ 7 του Ν 3463/2006) δικαιώματος. Η απόφαση του Δ.Σ. εξυπηρετούσε σκοπό ξένο με τον κανόνα δικαίου που εφάρμοσε, εφόσον ουδόλως αποδείχθηκε (εφ ης στιγμής δεν υπήρχε) «σπουδαίος λόγος» αναγόμενος σαφώς και αποκλειστικά στην σωστή και εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου. Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε περίπτωση το κριτήριο που τίθεται από τη θεσπιζόμενη διάταξη του άρ 240 παρ 1 εδ 7 του Ν 3463/2006, για την εκτίμηση του «σοβαρού λόγου» δεν είναι μπορεί να είναι ξένο ή διάφορο των σκοπών που επιδιώκει το όργανο, άλλως στοιχειοθετείται κατάχρηση εξουσίας.   
  2. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με μια διαδικασία παρωδία για τη λειτουργία του Σώματος, όπως ξεκάθαρα αποτυπώνεται στο σώμα της Απόφασης, εισηγείται στο Σώμα να ορίσει στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, άτομο της πλειοψηφίας, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.

Η εν λόγω Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει προσβληθεί στα αρμόδια Όργανα προς ακύρωση.

Όμως, προκύπτουν σοβαρές πειθαρχικές ευθύνες στην Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή βιώνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λέρου καθεστωτικές συμπεριφορές και ενέργειες, παρακαλούμε να ενεργήσετε δεόντως για την αποκατάσταση της νομιμότητας εγκαλώντας τους υπευθύνους. 

Με εκτίμηση,

οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου.


Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook