Jan 25, 2020 Last Updated 07:38, στις 25-01-2020

Παραδοσιακά Λέρικα Προϊόντα στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα 6-8 Νοεμβρίου

Σχολιάστε το άρθρο

Την Κυριακή 6/11/2011 και μέχρι την Τρίτη 8/11/2011 θα πραγματοποιθεί στον εκθεσιακό χώρο του σταθμού του μετρό στο Σύνταγμα , έκθεση παραδοσιακών προϊόντων.

Στη συγκεκριμένη έκθεση θα συμμετάσχει και το νησί μας με περίπτερο του κ. Γιάννη Κυπραίου με παραδοσιακά γλυκά της Λέρου, παστούς κολιούς, μυζήθρες και άλλα προϊόντα από το νησί της Λέρου.

Εκθεση Παραδοσιακών προϊόντων

Σχολιάστε το άρθρο

Την Τρίτη 25/10/2011 και μέχρι και την Πέμπτη 27/10/2011 πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του σταθμού του μετρό στο Σύνταγμα , έκθεση παραδοσιακών προϊόντων.

Στη συγκεκριμένη έκθεση συμμετείχε και το νησί μας με περίπτερο του κ. Γιάννη Κυπραίου με παραδοσιακά γλυκά της Λέρου και άλλα προϊόντα.

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Δήμου Λέρου

Σχολιάστε το άρθρο

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. Λέρου, ο Δήμαρχος κ. Κόλιας Μιχαήλ ενημέρωσε το Σώμα για τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι δ.σ. κα Βενέτου Ευδοκία και κ. Ρούσσος Ευάγγελος, από κάθε θέση που είχαν τοποθετηθεί, συμπεριλαμβανομένου και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΙΑΣΑΠ, για προσωπικούς λόγους.

Στην συνέχεια πρότεινε την αντικατάσταση της δ.σ. κας Βενέτου Ευδοκίας από την ομοίως δ.σ. κα Γιαννουκά-Κουμπάρου Θεοφανία και την αντικατάσταση του δ.σ. κ. Ρούσσου Ευάγγελου από τον ομοίως δ.σ. κ. Σκυλλά Γεώργιο καθώς επίσης πρότεινε ως νέο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΙΣΑΠ την κα Γιαννουκά-Κουμπάρου Θεοφανία.

Στη Λέρο ο Ν. Λυγερός

Σχολιάστε το άρθρο

Ο Νίκος Λυγερός θα βρίσκεται στη Λέρο όπου θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα Μαθηματικά και Νοημοσύνη στο Κινηματοθέατρο Λακκίου και Masterclasses στον Πύργο Μπελλένη στα Άλιντα, στη Βιβλιοθήκη της Παναγιάς του Κάστρου και στην Έδρα της Ιεράς Μητρόπολης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης και με τη στήριξη επιχειρηματιών με καταγωγή από τη Λέρο, οι οποίοι επιχορηγούν εξ ολοκλήρου την διεξαγωγή των Masterclasses.

Τα μαθηματικά και η νοημοσύνη συσχετίζονται θετικά δίχως αυτό όμως να σημαίνει ότι συνυπάρχουν κοινωνικά. Τα πρώτα χρησιμοποιούνται ως φίλτρο και η δεύτερη θεωρείται επικίνδυνη. Όμως όταν βρισκόμαστε εκτός κοινωνικού πλαισίου, τα μαθηματικά και η νοημοσύνη λειτουργούν ως μοναδικοί και ουσιαστικοί παράγοντες της εξέλιξης της ανθρωπότητας.

Πολλά τα προβλήματα με το νέο Οργανισμό του Κ.Θ.-Κ.Υ Λέρου...

Σχολιάστε το άρθρο

Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Κρατικού θεραπευτηρίου Λέρου που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2011, τέθηκε το θέμα του νέου οργανισμού του Κ.Θ. Λέρου. Στην εν λόγω συνεδρίαση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι το Θεραπευτήριο διαθέτει 393 ασθενείς εκ των οποίων οι 83 διαμένουν σε εξωνοσοκομειακές δομές και οι υπόλοιποι σε ενδονονοσοκομειακά τμήματα. Επιπλέον το Νοσοκομείο διαθέτει 58 κλίνες όπου ανεβάζουν στο σύνολο τους σε 451 ασθενείς.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι οι 83 ασθενείς που διαμένουν στις εξωνοσοκομειακές δομές, υποστηρίζονται από προσωπικό του Θερ/ρίου και χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του (ενοίκιο- ένδυση - υπόδυση - διατροφή - ΔΕΗ - ΟΤΕ - νερό κλπ). Το Δ.Σ. αποφάσισε να τεθούν τα κάτωθι ερωτήματα στη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, ήτοι:

Παύση λειτουργίας του ενεργού ΧΑΔΑ και υποβολή πρότασης για την αποκατάσταση του αποφάσισε το Δ.Σ. Λέρου

Σχολιάστε το άρθρο

Την Παύση λειτουργίας του ενεργού ΧΑΔΑ στη θέση Τσίγγουνας Λέρου καθώς και την υποβολή πρότασης για την Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. και τη λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. Λέρου. Πιο συγκεκριμένα, στις 14 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος στον Πλάτανο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3763/10-10-2011, πρόσκληση της Προέδρου του Σώματος, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και επιδόθηκε στους κ. Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο κ. Κόλια Μιχαήλ, ο οποίος προσήλθε και παρευρισκόταν στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) και απόντα τρία (3) και ειδικότερα οι:

Ιστορική απόφαση του Δ.Σ. Λέρου για την Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέρου (ΔΕΥΑΛ)

Σχολιάστε το άρθρο

Στις 14 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος στον Πλάτανο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των αναφερομένων στην πρόσκληση θεμάτων. Μεταξύ αυτών υπήρχε και θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως της λήψης απόφασης για τη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέρου.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) και απόντα δύο (3) και ειδικότερα οι:

Εξελίξεις στην Πολεοδομία - Αλλαγή προϊσταμένου με απόφαση Δημάρχου!

Σχολιάστε το άρθρο

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημάρχου Λέρου, ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Λέρου, μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3-πολιτικών μηχανικών, παραμένει στη θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Λέρου ως είχε κριθεί και τοποθετηθεί μετά από επιλογή του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ο ανωτέρω υπάλληλος απαλλάσσεται από τα πρόσθετα και παράλληλα καθήκοντα που ασκούσε και του είχαν ανατεθεί με την υπ’ αριθμ. 12/2007 απόφαση Δημάρχου Λέρου, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του δήμου Λέρου.

Ήρθε στη Λέρο η πρώτη πλωτή μαρίνα καθώς και τέσσερεις (4) υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων.

Σχολιάστε το άρθρο

Σύμφωνα με σχετικό δελτίου τύπου που εξέδωσε το γραφείο τύπου του Δημάρχου, κατέφθασε στη Λέρο η πρώτη πλωτή μαρίνα καθώς και τέσσερεις (4) υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων.Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

"Το νοικοκύρεμα και η χρηστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας από την πλειοψηφούσα παράταξη αρχίσουν να δείχνουν τα αποτελέσματα της. Ο Δήμος μας προμηθεύτηκε με ιδίους πόρους την πρώτη πλωτή μαρίνα καθώς και τέσσερεις (4) υπόγειους κάδους απορριμμάτων.

Διαβάστε τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Λέρου σχετικά με το Ξενοδοχείο "Λέρος" και το κλείσιμο της ΔΕΥΑΛ...

Σχολιάστε το άρθρο

Η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το πρωί στα ΜΜΕ ο δήμαρχος Λέρου κ. Κόλιας, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή, αφού ουσιαστικά απαντάει σε πολλές από τις μέχρι σήμερα κατηγορίες – καταγγελίες εις βάρος του.

Η συγκεκριμένη συνέντευξη είχε ως βασικό άξονα δύο πολύ σοβαρά θέματα και πιο συγκεκριμένα: 1. Το πόρισμα που εκπονήθηκε για λογαριασμό του δήμου Λέρου από μηχανικούς του ΤΕΕ Δωδ/νήσου και αφορά την 1η φάση των εργασιών αναπαλαίωσης του ξενοδοχείου «Λέρος». 2. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέρου (ΔΕΥΑΛ). Ο δήμαρχος Λέρου, πριν ξεκινήσει την συνέντευξη τύπου απευθύνθηκε (of the record) στους παριστάμενους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ, λέγοντας:

Βρείτε μας στο Facebook