Feb 22, 2020 Last Updated 20:07, στις 21-02-2020

Τροποποίηση των όρων μίσθωσης της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND ΕΛΛΑΣ

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 238 φορές

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο, «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, που αφορά τροποποίηση των όρων της μίσθωσης, της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND ΕΛΛΑΣ» και έθεσε υπόψη του Σώματος τη σχετική εισήγηση (απ. πρακτ. 4/29-12-2012), στην οποία αναγράφονται τα εξής:

«…Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης, έθεσε υπόψη των μελών το από 31/10/2011 έγγραφο της εταιρείας Π. Παπαπέτρου & ΣΙΑ ΕΕ – ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΕΛ, στην οποία έχει αναθέσει η WIND ΕΛΛΑΣ τη διαχείριση του μισθωτηρίου συμβολαίου που έχει συνάψει με το Δήμο μας για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση Τσίγγουνας Λέρου, με το οποίο αιτούνται:

α) η καταβολή του μισθώματος από το νέο μισθωτικό έτος, να γίνεται σε μηνιαία βάση αντί της ετήσιας που προβλέπει το υφιστάμενο συμφωνητικό και
β) το ετήσιο καταβαλλόμενο μίσθωμα να ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο προσαυξανόμενο, καθ’ όλη τη διάρκεια μίσθωσης, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος του προηγούμενου έτους, με ποσοστό ίσο με το συμφωνηθέν στο από 01/10/1997 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.

Στη συνέχεια τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση προτείνουν το ετήσιο μίσθωμα να διαμορφωθεί στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).

Η σχετική απόφαση για την έγκριση της θα ληφθεί από το Δ.Σ. ».

Η Πρόεδρος στη συνέχεια απηύθυνε το λόγο στους παριστάμενους Δημοτικούς Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του θέματος και ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις και θέσεις των παριστάμενων μελών του Σώματος.

Κλείνοντας η Πρόεδρος κήρυξε την περαίωση της παραπάνω διαδικασίας, καλώντας παράλληλα το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 266 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την απ. πρακτ. 4/29-12-2012 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2012.
4. Την εισήγηση της Προέδρου.
5. Τις παρατηρήσεις και θέσεις των παριστάμενων μελών του.
6. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την τροποποίηση των όρων της μίσθωσης, της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND ΕΛΛΑΣ, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση Τσίγγουνας Λέρου, καθορίζοντας ως ετήσιο μίσθωμα, το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00 ) ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 31/2012.


Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook