Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 310 φορές

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Χατζημιχάλη αποφασίστηκε η λύση της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρόνοιας- Πολιτισμού Λέρου», η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 13946/19-12-1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 291/Β΄/01-04-1999), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Λέρου.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από τους ορκωτούς ελεγκτές που ορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: Leros.com.gr 

Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.