Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 2103 φορές

Το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος στον Πλάτανο, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

 1. Έγκριση της με αριθ. 93/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ>, ως προς την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα το Άρ.3.».
 2. Σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ Δήμου Λέρου και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, για το φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου με χρήση του εναερίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 3. Τέλη ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λέρου, για το έτος 2020.
 4. Συντελεστές ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Λέρου για το έτος 2020 και ορισμός συντελεστή για ακίνητα με κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 5. Λήψη απόφασης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019.
 6. Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λέρου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ» , για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
 7. Τροποποίηση της με αριθ. 116/23-7-2018 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Έγκριση του τελικού σχεδίου, αναφορικά με την συμφωνία-πλαίσιο διαδημοτικής συνεργασίας».
 8. Τροποποίηση της με αριθ. 262/12-12-2016 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Συμμετοχή του Δήμου Λέρου στην πράξη, <Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση> με κωδικό ΟΠΣ 5002212».
 9. Έναρξη διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (σχετ. τα μισθωτήρια συμβόλαια με DIGEA A.E. και με  ARTEMIS LEROS BOATYARD).
 10. Καθορισμός περιμετρικής ζώνης στο Δήμο Λέρου.
 11. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (δ΄ δόση 2019), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 12. Έγκριση απόδοσης συμπληρωματικής επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μας μονάδων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συνεδρίαση (ζωντανή αναμετάδοση εικόνας/'ηχου) πατώντας εδώ 

Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.