25-08-2019 Τελευταία ενημέρωση: 09:16, στις 25-08-2019

Λέρος: Δύο (2) θέσεις Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 498 φορές

Από το Γραφείο Δημάρχου ανακοινώνεται ότι έχει βγει "Προκήρυξη διαγωνισμού για τη πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου".

Για το Δήμο μας έχουν ανακοινωθεί δύο θέσεις (2):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’-Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’-Ειδικού οδηγού Πυροσβεστικών οχημάτων, οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ ‘κατηγόρια.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από Τετάρτη 08-05-2019 μέχρι και ημέρα Τετάρτη 15-05-2019 από τις 08:00-15:00 στην επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών που έχει οριστεί στην υπηρεσία του Π. Σ στο νησί της Κω, Ολυμπίας 3.

Τονίζουμε ότι η αίτηση θα υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο στην υπηρεσία της Κω.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν θα γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες και οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε, μπορείτε να καλείτε στο 2247360200 στο Γραφείο Δημάρχου.


Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook