17-08-2019 Τελευταία ενημέρωση: 11:52, στις 16-08-2019

ΕΠΑΛ Λέρου: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό έτος-τάξη μαθητείας 2018-2019

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 2555 φορές

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Nοτίου Αιγαίου καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Πίνακα 1, τους παρακάτω υποψηφίους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α’/2017):

α) να είναι κάτοχοι α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των ΕΠΑ.Λ. του

Ν.4386/2016,  του  Ν.  4186/2013  ή  του  Ν.  3475/2006,  καθώς  και  παλαιότερων  ισότιμων  τίτλων  ή  α2)

απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016, του Ν.

4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή α3) απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) του ν. 4415/2016, όπως ισχύει,

β)  να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και

γ)  να  έχουν  αποφοιτήσει  από  τις  ακόλουθες  ειδικότητες  όπως  αντιστοιχίζονται  βάσει  της  υπ’    αριθμ.

131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014)   ή άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας. 

α/α

ΕΠΑΛ Ν.3475/2006

ΕΠΑΛ Ν.4186/2013

ΕΠΑΛ Ν.4386/2016

Ειδικότητα

Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών (Πράξεις Ι.Ε.Π.)

1

Υπαλλήλων Διοίκησης και

Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Διοίκησης και

Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Διοίκησης και

Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Διοίκησης και

Οικονομικών

Υπηρεσιών

2

Υπαλλήλων Τουριστικών

Επιχειρήσεων

Υπάλληλος Οικονομίας και

Διοίκησης στον Τουρισμό

Υπάλληλος Τουριστικών

Επιχειρήσεων

Υπάλληλος Τουριστικών

Επιχειρήσεων

3

Ηλεκτρολογικών

Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

4

Ηλεκτρονικών

Υπολογιστικών

Συστημάτων και Δικτύων

 

  Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

  Τεχνικός Δικτύων και

Τηλεπικοινωνιών

 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονικών

Συστημάτων Επικοινωνιών

 

5

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

και

Κλιματισμού

Τεχνικός Εγκαταστάσεων

Ψύξης Αερισμού και

Κλιματισμού

Τεχνικός Εγκαταστάσεων

Ψύξης, Αερισμού και

Κλιματισμού

Τεχνικός Εγκαταστάσεων

Ψύξης, Αερισμού και

Κλιματισμού

6

Μηχανικών και

Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων Αυτοκινήτου

 

Τεχνικός Οχημάτων

 

Τεχνικός Οχημάτων

 

Τεχνικός Οχημάτων

7

Τεχνολογίας και Ελέγχου

Τροφίμων

Τεχνικός Τεχνολογίας

Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός Τεχνολογίας

Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός Τεχνολογίας

Τροφίμων και Ποτών

8

Υποστήριξης Συστημάτων,

Εφαρμογών και Δικτύων

Η/Υ

   Τεχνικός Εφαρμογών

Πληροφορικής

   Τεχνικός Εφαρμογών

Λογισμικού

Τεχνικός Εφαρμογών

Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών

Πληροφορικής

9

Σχεδιαστών Δομικών

Έργων

Σχεδιαστής Δομικών

Έργων και

Γεωπληροφορικής

Τεχνικός Δομικών Έργων

και Γεωπληροφορικής

Τεχνικός Δομικών Έργων

και Γεωπληροφορικής

10

Σύγχρονης

Επιχειρηματικής Γεωργίας

Τεχνικός Φυτικής

Παραγωγής

Τεχνικός Φυτικής

Παραγωγής

Τεχνικός Φυτικής

Παραγωγής

11

Βοηθών Νοσηλευτών

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Νοσηλευτή

12

Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

Βοηθός Ιατρικών –

Βιολογικών Εργαστηρίων

Βοηθός Ιατρικών –

Βιολογικών Εργαστηρίων

Βοηθός Ιατρικών –

Βιολογικών Εργαστηρίων

13

Βοηθών

Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

14

-

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

15

-

Αισθητικής Τέχνης

Αισθητικής Τέχνης

Αισθητικής Τέχνης

16

Γραφικών Τεχνών

Γραφικών Τεχνών

Γραφικών Τεχνών

Γραφικών Τεχνών

17

-

Συντήρηση Έργων Τέχνης

– Αποκατάστασης

Συντήρησης Έργων Τέχνης

– Αποκατάστασης

Συντήρησης Έργων Τέχνης

– Αποκατάστασης

18

Μηχανολογικών

Εγκαταστάσεων και

Κατασκευών

Τεχνικός Μηχανολογικών

Εγκαταστάσεων και

Κατασκευών

Τεχνικός Μηχανολογικών

Εγκαταστάσεων και

Κατασκευών

Τεχνικός Μηχανολογικών

Εγκαταστάσεων και

Κατασκευών

19

Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

 

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Η/Υ

 

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Η/Υ

 

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Η/Υ

20

-

Βοηθός Φαρμακείου

Βοηθός Φαρμακείου

Βοηθός Φαρμακείου

21

-

Κομμωτικής Τέχνης

Κομμωτικής Τέχνης

Κομμωτικής Τέχνης

 

Στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία) που περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», έχουν τα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ.,  στα οποία και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες). Οι μαθητευόμενοι θα συνάψουν Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη τους και θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην  με αριθμό Φ7/155762/Δ4/19-09-2018 (ΦΕΚ 4191Β΄/2018)Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» και πριν τη συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης, κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει    Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν   πτυχίο   ειδικότητας,   επαγγελματικής   εκπαίδευσης   και   κατάρτισης   επιπέδου   5,   μετά   την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθούν:

Α.   « Πρόγραμμ α  εργαστηριακών  μαθημάτων  της  ε ιδικότητας»  συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών  (203) ωρών.  Το  πρόγραμμα  αυτό  διδάσκεται  μία  (1)  ημέρα  την  εβδομάδα  για  επτά  (7) διδακτικές  ώρες  από εκπαιδευτικό   προσωπικό   του   Υπουργείου   Παιδείας,   Έρευνας   και   Θρησκευμάτων,   στα   κατά   τόπους Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα σχολικά εργαστήρια.

Β.    « Πρόγραμμ α   εκπαίδευσης   στο   χώρο   εργασίας» ,  διάρκειας  είκοσι  οκτώ  (28)  ωρών   εβδομαδιαίως,

επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες και μέχρι την συμπλήρωση 156 ημερών στο χώρο εργασίας συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας. 

Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» ορίζεται στο

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι    17,12€ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.  Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το ποσό της επιδότησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ορίζεται στα 11,00€ για κάθε ημέρα του  «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα

14€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών, ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Το

υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» της εφαρμογής του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας». 

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητείας στον εργασιακό χώρο»,  υπάγονται  στην  ασφάλιση,  τόσο  του  κλάδου  παροχών  ασθένειας  σε  είδος,  όσο  και  του  κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης. Τα θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζονται από την Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 19/18-04-2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) & των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.»,  ή όπως εκάστοτε διαμορφώνονται από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητευόμενων είναι η ακόλουθη: 

Προ θεσμία  Υπο βο λ ής  αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 έως και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.

Λόγω της πιλοτικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας, σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής υποβολής, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εγγράφονται συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο αίτησης χειρόγραφα μόνο την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και έως 14.00 στα ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα 1, υπό την προϋπόθεση ότι τα ΕΠΑ.Λ. υποδοχής θα καταχωρήσουν τις αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα έως την Πέμπτη 4/10/2018. 

Διαδικασία Υπο βο λ ής  αιτήσεων 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση  e-mathiteia.minedu.gov.gr Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη  αίτηση  μαζί  με  τα  παρακάτω  συνοδευτικά  έγγραφα-δικαιολογητικά  στις  διευθύνσεις  των ΕΠΑ.Λ του επισυναπτόμενου Πίνακα 1 μέχρι και την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης ή τεχνικού προβλήματος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνούν  με  τα  ΕΠΑ.Λ.  στα  οποία  επιθυμούν  να  υποβάλλουν  την  αίτηση.      Εάν  δεν  εξυπηρετηθούν

μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για όσους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη  (http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-

2/mathiteia/odigos-efarmogis).  Τονίζεται ότι με βάση την  νέα  Κ.Υ.Α.  ο  εργοδότης δεν  δύναται   να  έχει   α’ βαθμού  συγγένεια  με  τον  μαθητευόμενο. 

Επισημαίνεται ότι η όποια επικοινωνία αποφοίτων με   ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Γ΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του. 

Συνοδευτικά   έγγραφα  –  δικαιολογητικά 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: A)           

Φωτοαντίγραφο :

 1. 1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 2. 2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 3. 3. ταυτότητας
 4. 4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 1. 5. αποδεικτικού ΑΦΜ*
 2. 6. γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 3. 7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες
 4. B) Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο 2) 

*  Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  δεν  έχει  ΑΦΜ  μπορεί  να  υποβάλλει  την  αίτηση  και  να  προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας 

 Ανακοίνωση  προσωρινού  πίνακα  κατάταξης 

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της  οικείας ΠΔΕ την Πέμπτη 4

Οκτωβρίου 2018 έως τις 14.00.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» (βλέπε σελ 2) και έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΕΠΑ.Λ. κατατάσσονται κατ’ έτος αποφοίτησης και προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει , βάσει του χρόνου κτήσης του Πτυχίου τους, κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων των παλαιότερων σχολικών ετών. Στη συνέχεια για κάθε έτος οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν με βάση την ακόλουθη σειρά: 

 1. 1. Κάτοχοι α) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016, ανεξαρτήτως ηλικίας και β) απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) του ν. 4415/2016, όπως ισχύει.
 2. 2. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 3. 3. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετών, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 1. 4. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετών, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 2. 5. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, άνω των 25 ετών , εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 3. 6. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 186/2013 και του Ν. 3475/2006, άνω των 25 ετών , εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 1. 7. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών   παλαιότερων τύπων σχολείων

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ., εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Μεταξύ των υποψηφίων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό

Πτυχίου Ειδικότητας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. 

Οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου συμμετέχουν στα τμήματα «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» με τις ακόλουθες επιλογές:

 1. 1. με δεσμευμένη θέση Μαθητείας.
 2. 2. σε  ποσοστό  προκηρυχθεισών  θέσεων  αθροιστικά  όχι  μεγαλύτερο  του  10%  εάν  έχουν  υποβληθεί αιτήσεις αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ανεξαρτήτως ηλικίας.
 1. 3. σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης αποφοίτων   που αναφέρονται ανωτέρω, σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από το 10% των προκυρηχθεισών θέσεων. 

Σημειώνεται  ότι  υποψήφιοι  που  πληρούν  τις  ανωτέρω  προϋποθέσεις  και  έχουν  αναζητήσει  και  λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι, δικαιούνται   θέση στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας στην ειδικότητά τους, εφόσον η Τάξη Μαθητείας λαμβάνει έγκριση λειτουργίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που είναι κάτοχοι πτυχίου δύο ή περισσότερων ειδικοτήτων δύνανται να συμμετέχουν

στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε μία ειδικότητα της επιλογής τους. 

Προ θεσμία  υποβολής  ενστάσεων 

Επί του προσωρινού πίνακα  είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00. 

Ανακο ίνωση  τελικού  πίνακα  κατάταξης 

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018. 

Εγγραφή 

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης ολοκληρώνουν την εγγραφή τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στα ΕΠΑ.Λ. την αίτηση εγγραφής (επισυναπτόμενο πρότυπο). Οι εγγραφές των μαθητευόμενων στα ΕΠΑ.Λ. που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα  πραγματοποιηθούν από τη Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και ώρα 13:00.  Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν προς εγγραφή όλοι οι επιτυχόντες, καλούνται οι επιλαχόντες προς εγγραφή έως την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου και ώρα 13.00.

Στη συνέχεια την Παρασκευή 12/10/2018 αποφασίζεται η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» εφόσον καλυφθεί ο ελάχιστος αριθμός εγγεγραμμένων.

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» περιόδου 2018-2019 ξεκινούν στις 18/10/2018 και κατόπιν ενημέρωσης των μαθητευομένων από τα ΕΠΑ.Λ.

Οι  συμβάσεις  των  μαθητευομένων  με  τους  εργοδότες  θα  πρέπει  να  υπογραφούν  από  την  Πέμπτη  18

Οκτωβρίου 2018 μέχρι και την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 μετά από συνεννόηση των μαθητευομένων με το ΕΠΑ.Λ. και τον εργοδότη.  

Κατά την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων οι μαθητευόμενοι θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο (microdata) βάσει  προδιαγραφών  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  σε  κάθε  περίπτωση  πριν  από  την  υπογραφή  της σύμβασης Μαθητείας. 

Για πληροφορίες για την εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου στο τηλέφωνο 22810 80017, τη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου στο τηλέφωνο 22413 64853, τη Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2281084934   καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κατά τόπους ΕΠΑ.Λ. του επισυναπτόμενου Πίνακα. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ


Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook