Jan 25, 2020 Last Updated 07:38, στις 25-01-2020

Ένταξη του Δήμου Λέρου, στο σύμφωνο Δημάρχων Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 292 φορές

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέρου ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα σχετικά με την «Ένταξη του Δήμου Λέρου, στο σύμφωνο Δημάρχων Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την υλοποίηση της απαιτούμενης μελέτης-δράσης της αειφόρου ενέργειας», λέγοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πριν από τέσσερα χρόνια τη δέσμη μέτρων «ενέργεια για ένα μεταβαλλόμενο κόσμο», αναλαμβάνοντας μία μονομερή δέσμευση για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος κατά τουλάχιστον 20% έως το έτος 2020.

Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη του στόχου αυτού αναδεικνύεται μέσα από πλήθος πολιτικών και κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κάνουν σαφή αναφορά στην ανάγκη, για ενεργοποίηση των τοπικών αρχών, με στόχο την επίτευξη των στόχων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Έως τώρα στο σύμφωνο συμμετέχουν πάνω από δύο χιλιάδες Δήμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εβδομήντα οχτώ από την Ελλάδα.

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος ανέφερε αναλυτικά τα ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη που θα έχει ο Δήμος μας από την ένταξη του στο Σύμφωνο.

Επίσης ανέφερε πως προκειμένου Δήμος να συμμετέχει στο σύμφωνο πρέπει να υλοποιηθούν τα παρακάτω βήματα:- Συμπλήρωση και υπογραφή του εντύπου προσχώρησης και αποστολή του στην αρμόδια επιτροπή του Συμφώνου. - Υποβολή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) που αποτελεί στην ουσία τον ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου έως το 2020.

Αναλυτική ενεργειακή καταγραφή των δημοτικών καταναλώσεων (δημοτικά κτίρια, φωτισμός, προμήθειες, μεταφορές) καθώς και αποτίμηση του οικιακού και τριτογενή τομέα. - Εκπόνηση του ΣΔΑΕ , στο οποίο θα περιγράφονται τα μέτρα που προτείνονται σε διάφορους άξονες, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, μαζί με μία εκτίμηση του κόστους για την εφαρμογή των μέτρων όπως επίσης και της αναμενόμενης μείωσης των εκπομπών από την υλοποίησή τους.

Στη συνέχεια και με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τα οφέλη που θα αποκομίσει το νησί μας από τη εισχώρηση σε αυτή την πρωτοβουλία, κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου μας στο σύμφωνο Δημάρχων Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την υλοποίηση της απαιτούμενης μελέτης-δράσης της αειφόρου ενέργειας, με υποβολή του εντύπου προσχώρησης, υπογεγραμμένο από τον ίδιο ως Δήμαρχο.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοντραφούρης Μιχάλης, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεση του με την έγκριση του παραπάνω θέματος και ανέφερε πως τον εκπλήσσει το γεγονός πως ο Δήμος μας με περισσή ευκολία θα δαπανήσει συνολικά το ποσό των 24.600,00 € για την προσχώρησή του στο παραπάνω Σύμφωνο, τη στιγμή που μπορούμε ως Δήμος να λάβουμε την οποιαδήποτε ενημέρωση επιθυμούμε από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας.

Επίσης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο σύντομα θα ανοίξει και για Δήμους κάτω των 10.000 κατοίκων και ανέφερε πως έχουμε υπηρεσίες που μπορούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα και να συμμετέχουμε σε αυτά.

Τέλος τόνισε πως θεωρεί ότι είναι μία τρομερή σπατάλη να δαπανήσει ο Δήμος μας το παραπάνω ποσό προκειμένου να προσχωρήσει στο σύμφωνο, από το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει κάποια ανταποδοτικότητα.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε από το Σώμα να πάρει σχετική απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ Λέρου αποφασίζει κατά πλειοψηφία (Με δώδεκα (12) ψήφους υπέρ και έξι (6) κατά) και εγκρίνει το ένταξη του Δήμου Λέρου, στο σύμφωνο Δημάρχων Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την υλοποίηση της απαιτούμενης μελέτης-δράσης της αειφόρου ενέργειας, με την υποβολή του εντύπου προσχώρησης, υπογεγραμμένο από τον κ. Δήμαρχο, όπως ακριβώς παρουσιάζεται παραπάνω.

Μειοψήφησαν έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα οι κ. Κουμπάρος Εμμανουήλ, κ. Λουλουδιάς Στυλιανός, κ. Κοντραφούρης Μιχαήλ, κ. Κουμπάρος Παναγιώτης, κ. Μαραβέλιας Εμμανουήλ και κ. Νταλλαρής Αντώνιος.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 197/2011.


Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook