21-07-2019 Τελευταία ενημέρωση: 01:55, στις 21-07-2019

Η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών

Σχολιάστε το άρθρο

Εισαγωγή

Στις σύγχρονες κοινωνίες, το σχολείο κατέχει σημαντικό ρόλο στην αποδοχή και την αναγνώριση της ετερότητας καθώς αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς κοινωνικοποίησης του ατόμου. Η αυξημένη ετερότητα και πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, το άνοιγμα του σχολείου, την αλλαγή των προγραμμάτων και του προσανατολισμού του στις νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να κινείται στα πλαίσια αναγνώρισης της διαφορετικότητας, της αποδοχής της και στην πλήρη αφομοίωσή της.

Βρείτε μας στο Facebook