Apr 02, 2020 Last Updated 11:43, στις 02-04-2020

Σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Νέων στο Δήμο Καλυμνίων!

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Δωδεκανησιακά νέα
Εμφανίσεις: 941 φορές

Σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Νέων στο Δήμο Καλυμνίων!Δελτίο τύπου εξέδωσε ο Δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης, σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Νέων αναφέροντας τα εξής:

έες και νέοι Η δημοκρατία, όπως και η ελευθερία αποτελούν ιδανικά και ζητούμενα για όλους τους ανθρώπους κάθε εποχής. Από τη σύστασή του τον 6ο π. Χ. αιώνα στην Αθήνα από τον Κλεισθένη, το Δημοκρατικό Πολίτευμα έχει ως στόχο τη δραστηριοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων και μελών της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης και η ενασχόληση των πολιτών με τα κοινά, τα πολιτικά δηλαδή, ήταν αυτό που διαφοροποιούσε τους πολίτες από τους δούλους.

Από τότε ο θεσμός αυτός πορεύεται στην Ιστορία και διαμορφώνεται, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χρονική στιγμή, ενώ οι λαοί, από την αρχαιότητα έδωσαν και δίνουν αγώνες, για την κατάκτηση και τη διατήρησή του.

Στους αγώνες αυτούς, οι νέοι πάντοτε, όχι μόνον συμμετείχαν, αλλά αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία των αγωνιστών και με τα οράματά τους, τους ειλικρινείς αγώνες τους και την ικμάδα της σκέψης και των ιδεών τους κατάφερναν να δημιουργούν σε κάθε εποχή μια κοινωνία καλύτερη.

Με την πεποίθηση αυτή ότι οι νέοι θα πρέπει να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνική ζωή και με και με τις δυνατότητες που δίνει ο Ν. 3443/2006 και η Κ.Υ.Α. Αριθ. 47267/23-07-2008 Φ.Ε.Κ. 1575/06-08-2008 μπορούμε να συστήσουμε και να λειτουργήσουμε Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας στο Δήμο Καλυμνίων.

Σκοπός του είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Έργο του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας, είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη σε συνεργασία με τον Δήμο πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλυμνίων με την υπ’ αριθ. 46/2012 Απόφασή του αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ενεργειών σύστασης Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας. Η Επιτροπή αυτή αφού μελέτησε το Νομοθετικό Πλαίσιο, εισηγήθηκε με γραπτή εισήγηση της στο Δημοτικό Συμβούλιο τον τρόπο συγκρότησης του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας, την οποία και ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ με την υπ’ αριθ. 115/2012 Απόφασή του.

Έτσι, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία, καλούμε όλους τους νέους και τις νέες από 15 έως και 28 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας και επιθυμούν να συμμετέχουν στο Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καλυμνίων, να απευθυνθούν στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλύμνου μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013.

Για την εγγραφή είναι απαραίτητη η συμπλήρωσης σχετικής αίτησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικό γέννησης. Σας περιμένω. Η ενασχόλησή σας με τα κοινά, θα σας δώσει εμπειρίες και εφόδια που θα σας βοηθήσουν στη μετέπειτα ζωής σας, ενώ παράλληλα, το νησί μας θα ωφεληθεί από τη σκέψη, τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητά σας".


Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook