Nov 22, 2019 Last Updated 11:28, στις 22-11-2019

Ιστορική απόφαση του Δ.Σ. Λέρου για την Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέρου (ΔΕΥΑΛ)

Σχολιάστε το άρθρο

Στις 14 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος στον Πλάτανο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των αναφερομένων στην πρόσκληση θεμάτων. Μεταξύ αυτών υπήρχε και θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως της λήψης απόφασης για τη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέρου.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) και απόντα δύο (3) και ειδικότερα οι:

Εξελίξεις στην Πολεοδομία - Αλλαγή προϊσταμένου με απόφαση Δημάρχου!

Σχολιάστε το άρθρο

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημάρχου Λέρου, ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Λέρου, μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3-πολιτικών μηχανικών, παραμένει στη θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Λέρου ως είχε κριθεί και τοποθετηθεί μετά από επιλογή του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ο ανωτέρω υπάλληλος απαλλάσσεται από τα πρόσθετα και παράλληλα καθήκοντα που ασκούσε και του είχαν ανατεθεί με την υπ’ αριθμ. 12/2007 απόφαση Δημάρχου Λέρου, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του δήμου Λέρου.

Ήρθε στη Λέρο η πρώτη πλωτή μαρίνα καθώς και τέσσερεις (4) υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων.

Σχολιάστε το άρθρο

Σύμφωνα με σχετικό δελτίου τύπου που εξέδωσε το γραφείο τύπου του Δημάρχου, κατέφθασε στη Λέρο η πρώτη πλωτή μαρίνα καθώς και τέσσερεις (4) υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων.Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

"Το νοικοκύρεμα και η χρηστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας από την πλειοψηφούσα παράταξη αρχίσουν να δείχνουν τα αποτελέσματα της. Ο Δήμος μας προμηθεύτηκε με ιδίους πόρους την πρώτη πλωτή μαρίνα καθώς και τέσσερεις (4) υπόγειους κάδους απορριμμάτων.

Διαβάστε τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Λέρου σχετικά με το Ξενοδοχείο "Λέρος" και το κλείσιμο της ΔΕΥΑΛ...

Σχολιάστε το άρθρο

Η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το πρωί στα ΜΜΕ ο δήμαρχος Λέρου κ. Κόλιας, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή, αφού ουσιαστικά απαντάει σε πολλές από τις μέχρι σήμερα κατηγορίες – καταγγελίες εις βάρος του.

Η συγκεκριμένη συνέντευξη είχε ως βασικό άξονα δύο πολύ σοβαρά θέματα και πιο συγκεκριμένα: 1. Το πόρισμα που εκπονήθηκε για λογαριασμό του δήμου Λέρου από μηχανικούς του ΤΕΕ Δωδ/νήσου και αφορά την 1η φάση των εργασιών αναπαλαίωσης του ξενοδοχείου «Λέρος». 2. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέρου (ΔΕΥΑΛ). Ο δήμαρχος Λέρου, πριν ξεκινήσει την συνέντευξη τύπου απευθύνθηκε (of the record) στους παριστάμενους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ, λέγοντας:

Επίκειται βόμβα μεγατόνων από τον Δήμαρχο Λέρου...

Σχολιάστε το άρθρο

Συνέντευξη τύπου σε όλα τα ΜΜΕ θα παραχωρήσει ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας, αύριο Παρασκευή 14/10/2011 στις 11.00πμ.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Λέρου θα εμπεριέχει αποκαλύψεις σχετικά με μεγάλο έργο που έγινε στη Λέρο (προ διετίας περίπου). Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, τα στοιχεία αυτά θα κατατεθούν στην εισαγγελία της Κω, για τα περαιτέρω...

Στο Λακκί της Λέρου βρίσκεται η κινητή μονάδα ΚΤΕΟ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για έλεγχο των αυτοκινήτων

Σχολιάστε το άρθρο

Για την ενημέρωση των κατοίκων της Λέρου, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) “Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα αυτοκίνητα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από νομό, στον οποίο λειτουργεί ΚΤΕΟ και προβλέπονται αυστηρές ποινές για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς να είναι εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Καταργείται και το ειρηνοδικείο Λέρου;

Σχολιάστε το άρθρο

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί τη συγχώνευση ή κατάργηση των ειρηνοδικείων που παραμένουν ανενεργά ή υπολειτουργούν σε όλη την επικράτεια. Ένα από αυτά είναι και το ειρηνοδικείο της Λέρου. Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Λέρου είχε συνάντηση με τους δικηγόρους του νησιού μας ώστε να ενημερωθεί και να πράξει αναλόγως. Υπόψη ότι το ειρηνοδικείο Λέρου έχει αρκετά μεγαλύτερο φόρτο εργασίας σε σχέση με το ειρηνοδικείο της Καλύμνου...

Το θέμα θα έρθει με τη μορφή του κατεπείγοντος (εκτός ημερησίας διατάξεως) στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.

Καταργείται το τελωνείο στη Λέρο;

Σχολιάστε το άρθρο

Την κατάργηση των τελωνείων Νισύρου και Αστυπάλαιας και πιθανότατα και των τελωνειακών γραφείων της Σύμης, του Καστελορίζου και της Λέρου απεργάζονται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της εφημερίδας "Δημοκρατική", μανδαρίνοι του Υπουργείου Οικονομικών στα πλαίσια συνολικής πρότασης- σχεδίου για την αναδιάρθρωση των περιφερειακών τελωνειακών υπηρεσιών.

Ήδη το τελωνείο της Νισύρου δεν λειτουργεί αφού η μια θέση του τελωνειακού υπαλλήλου παραμένει κενή ενώ τα τελωνεία της Σύμης και του Καστελορίζου υπολειτουργούν ελλείψει επαρκούς προσωπικού.

Έκλεισε το υποκατάστημα ΟΤΕ Λέρου!

Σχολιάστε το άρθρο

Στην προσπάθεια περιορισμού του δικτύου του ΟΤΕ για να περικόψει τα έξοδα έκλεισε το υποκατάστημα ΟΤΕ ΛΕΡΟΥ - (εξυπηρέτηση πελατών) την 1η Οκτωβρίου. Οι υπάλληλοι που εργάζονταν εκεί θα μετακινηθούν σε άλλα υποκαταστήματα.

Άνθρωποι από όλα σχεδόν τα νησιά θα αναγκαστούν να παρατήσουν τις οικογένειες τους για να πάνε -κατά κύριο λόγο- στην Αθήνα και άλλοι θα αναγκαστούν να μετακινούνται καθημερινά για ένα μηνιάτικο που μόνο σίγουρο δεν είναι πια.

Έγκριση Απολογισμού–Ισολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2010

Σχολιάστε το άρθρο

Σε τακτική - ειδική συνεδρίαση συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3535/19-09-2011, πρόσκληση της Προέδρου του Σώματος κ. Γιαννουκά-Κουμπάρου Θεοφανίας, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε στους κ. Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο κ. Κόλια Μιχαήλ, ο οποίος προσήλθε και παρευρισκόταν στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού–Ισολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2010.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εικοσιένα (21) μελών βρέθηκαν παρόντα ...δεκατέσσερα (14) μέλη!

Βρείτε μας στο Facebook