19-09-2019 Τελευταία ενημέρωση: 08:05, στις 18-09-2019

Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου - Βράβευση Λεριών Αθλητριών

Σχολιάστε το άρθρο

Με τη συμμετοχή 500 περίπου αθλητών, αθλητριών, προπονητών και εκπροσώπων από 35 σωματεία στίβου και 12 σωματεία – σχολεία με ΑΜΕΑ από 15 νησιά του Αρχιπελάγους διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο 1-2 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης οι 24οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου. Τους αγώνες διοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και ο ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Δήμο Λέσβου και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου.

Οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες είναι μια ξεχωριστή διοργάνωση. Αποτελούν την μεγαλύτερη αθλητική εκδήλωση του Αιγαίου Πελάγους και προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στα νησιά που αναλαμβάνουν κάθε χρόνο την διοργάνωσή τους. Αυτό σε ότι αφορά την οικονομία, την ανάπτυξη του στίβου, τη δημιουργία και συντήρηση σταδίων και τέλος την επικοινωνία και την σύσφιξη των σχέσεων των κατοίκων.

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ασφάλιση κινητής περιουσίας (οχήματα – μηχανήματα) του Δήμου Λέρου

Σχολιάστε το άρθρο

Ο Δήμος Λέρου διακηρύσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση κινητής περιουσίας (οχήματα – μηχανήματα) του Δήμου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ασφάλισης κάθε οχήματος, προϋπολογισμού ετήσιας δαπάνης ασφαλίστρων 8.750,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων φόρων, τελών κτλ), σύμφωνα με τα Π.Δ. 28/80 και Ν.3463/2006.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την 07-10-2011 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12:00 έως ώρα 12:30 (λήξη κατάθεσης προσφορών). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα σύμφωνα με τον Ν. 1569/85 όπως ισχύει.

Αποτελέσματα εκλογών του συλλόγου υπαλλήλων Δήμου Λέρου

Σχολιάστε το άρθρο

Στις 23/9/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μεσημβρινή μετά από προσκληση του Κυπραίου Ιωάννη που πλειοψήφησε κατά τις εκλογές του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ που διεξήχθησαν στις 20 /9/2011 ενώπιον Δικαστικού Αντιπροσώπου συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη του Συλλόγου με μοναδικό θέμα την ανάδειξη των οργάνων του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία και των επτά (7) εκλεγμένων μελών ο πλειοψηφήσας αφου έλαβε τον λόγο κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης και εξέθεσε την Συγκρότηση του Σώματος και δίνει τον λόγο σε έναν – έναν από τους παρόντες να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την σύνθεση της νέας Διοικησης και οι οποίες είναι:

Βρείτε μας στο Facebook