19-09-2019 Τελευταία ενημέρωση: 08:05, στις 18-09-2019

Αποφάσεις για την πορεία τριών Φραγμάτων νησιών της Περιφέρειας - Στο πουθενά το φράγμα της Λέρου...

Σχολιάστε το άρθρο

Συνεργασία με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Δριβελέγκα είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης, παρουσία του βουλευτή Δωδεκανήσου νίκο Ζωίδη, όπου ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις για τρία Φράγματα νησιών της περιοχής μας.

Συγκεκριμένα, στο Φράγμα Τσικαλαριού στη Νάξο επίκειται η εγκατάσταση του εργολάβου. Για το Φράγμα της Κρητηνίας στη Ρόδο, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο εβδομάδες η απογραφή και ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να ακολουθήσει άμεσα η δημοπράτηση του έργου, την επίβλεψη του οποίου θα αναλάβει πλέον η Περιφέρεια.

Έκφραση διαμαρτυρίας του Δ.Σ. Λέρου, σχετικά με προσχέδιο νόμου του Υπουργείου περιβάλλοντος

Σχολιάστε το άρθρο

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. Λέρου, η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο, «Λήψη απόφασης έκφρασης διαμαρτυρίας, σχετικά με το προσχέδιο νόμου που αφορά στη δόμηση σε περιοχές εκτός σχεδίου» και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος αναφέρθηκε σε σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης που προωθείται από το Υπουργείο περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής και αφορά σε τροποποίηση των όρων δόμησης για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα.

Στη συνέχεια ανέφερε πως έως σήμερα υπήρχε η δυνατότητα σε εκτός σχεδίου οικόπεδο με έκταση 4 στρεμμάτων ή 2 στρεμμάτων εντός ζώνης, να οικοδομηθεί οικία έως 200 τ.μ. , όμως τώρα με το προσχέδιο νόμου που βρίσκεται στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, αυτό πλέον θα παύσει να ισχύει εφόσον τελικά ψηφιστεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Αντικατάσταση Αντιδημάρχου ορισθέντος με την υπ’ αριθμόν 1/03-01- 2011 απόφαση Δημάρχου

Σχολιάστε το άρθρο

Ο Δήμαρχος Λέρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 5 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α΄) . 2. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες Δημάρχου» 4. Το δεδομένο ότι ο Δήμος Λέρου σύμφωνα με την κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της γενικής απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001 (ΦΕΚ 715/Β΄) εμφανίζει πραγματικό πληθυσμό άνω των οκτώ χιλιάδων (8.000) μόνιμους κατοίκους.

Βρείτε μας στο Facebook