Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 363 φορές

Ο Δήμος Λέρου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 5.214,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα (Γραφείο Προμηθειών), την 30/9/2011 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 13:00 έως 13:30 (λήξη κατάθεσης προσφορών).

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα ή ακύρωσης του, αυτός θα επαναληφθεί την 04/10/2011 ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:00 έως 13:30 (λήξη κατάθεσης προσφορών).

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την έκδοση των αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και ελεγχθούν από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Η περίληψη της διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, στο Εμπορικό Επιμελητήριο στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του νομού. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.