Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 908 φορές

Την 13η  Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος στον Πλάτανο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Aποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την αριθ. 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.
  3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Β΄ τρίμηνο έτους 2019.
  4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
  5. Μείωση ποσών χρέους από καταλογισμό (σχετική η αριθ. 2292/2014 απόφαση του 7ου τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου).
  6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ..
  7. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου, αναφορικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λέρου, για το έργο αποκατάστασης υποσκαφών προβλήτας Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου.

Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.