Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 358 φορές

Την Τετάρτη 10 Αυγούστου και ώρα 19.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος στον Πλάτανο, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων.

2. Ορισμός διευθυντών σχολείων ως διαχειριστές, για την υποβολή αιτήματος για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ φωτοβολταικών συστημάτων, σε δημόσια σχολεία του Δήμου Λέρου.

3. Έγκριση της με αριθμό 3/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου, που αφορά την έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Δημοτικού μας Οργανισμού.

4. Ρύθμιση οφειλών και προστίμων τρίτων προς τον Δήμο Λέρου.

5. Οικονομικά Θέματα.

6. Παροχή από το Δήμο μας χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους για το οικονομικό έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

7. Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (Εισηγήτρια η δ.σ. κ. Σιφουνιού Χρυσούλα).

8. Σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3852/2010, μεταξύ Δήμου Λέρου και Τ.Ε.Δ.Κ. Δωδεκανήσου, με αντικείμενο την περιβαλλοντική προστασία του νησιού, την πυροπροστασία κλπ.

9. α) Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

β) Προέγκριση άδειας λειτουργίας μουσικής( στερεοφωνικού συγκροτήματος).

10. Ορθή επανάληψη των με αριθ. 64 & 65 /2011 αποφάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό παραλιών και παραχώρηση της απλής χρήσης τους με απευθείας ανάθεση και τον καθορισμό και την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια).

11. Απευθείας ανάθεση, για προμήθεια καυσίμων και προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ελαστικών, φίλτρων).

Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.