15-09-2019 Τελευταία ενημέρωση: 15:08, στις 15-09-2019

Υποβολή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013

Σχολιάστε το άρθρο

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την  αριθ. 395 / 06-03-2015  3η Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π . ΑΛΙΕΙΑΣ και  ΘΑΛΑΣΣΑΣ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας << για υποβολή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013 του ΄Αξονα Προτεραιότητας 1 -  Μέτρα για την προσαρμογή του Αλιευτικού Στόλου>> Μέτρο 1.1 << Μόνιμη Παύση  Αλιευτικών Δραστηριοτήτων >>  γίνονται δεκτές αιτήσεις από ενδιαφερόμενους πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών  ηλικίας άνω των δέκα ετών ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών,όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία , που διαθέτουν στην άδεια τους ως κύριο ή δευτερεύων αλιευτικό εργαλείο << δίχτυ  τράτας βυθού>> (ΟΤΒ)  μηχανότρατα , ως εξής :

Βρείτε μας στο Facebook