Feb 22, 2020 Last Updated 20:07, στις 21-02-2020

Πάτμος: Απομάκρυνση επικίνδυνων απορριμμάτων – αμιαντοσωλήνων

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Πάτμος
Εμφανίσεις: 1034 φορές

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση απομάκρυνσης αμιαντοσωληνών από το νησί της Πάτμου. Το φορτίο ξεπέρασε τους 35 τόνους και η εργασία διεκπεραιώθηκε από ειδικευμένο συνεργείο διαχείρισης επικίνδυνων απορριμμάτων (SUK waste management ).

Οι αμιαντοσωλήνες προέκυψαν από το έργο « Βελτίωση Εγκατάστασης Επεξεργασίας & Διάθεσης λυμάτων  με τα συνοδά δίκτυα μεταφοράς ακαθάρτων του Δήμου Πάτμου Νομού Δωδεκανήσου» . Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,  ανάδοχος  είναι η « 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και κύριος του έργου είναι ο Δήμος Πάτμου.

Η Υπουργική Απόφαση : 8243/1113/91 , σχετικά με τον καθορισμό μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου είναι γνωστή και εφαρμοστέα ως νόμος  από την ημερομηνία που αναρτήθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 138/8/8-03-1991).

Τα πρώτα υλικά ήλθαν στην επιφάνεια το έτος 2016 και η πρώτη απόφαση των αρμοδίων  ήταν η προσωρινή αποθήκευση τους στον  Χ.Α.Δ.Α στην Πάτμο μέχρι να μαζευτεί κάποια ικανοποιητική ποσότητα. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος  & Υποδομών – Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  ενέργησε άμεσα όταν ενημερώθηκε εγγράφως σχετικά με την ύπαρξη επικίνδυνων υλικών για την δημόσια υγεία.

Χρειάστηκαν δύο χρόνια και δύο μήνες από το πρώτο έγγραφο ( Α.Π. 207/21-03-2016 , έγγραφη καταγγελία του υπογράφων ενημέρωσης ύπαρξης επικίνδυνων υλικών για την Δημόσια Υγεία σε χώρο που δεν προβλέπεται) μέχρι την τελική απομάκρυνση τους αφού έχει προηγηθεί επιβολή διοικητικών κυρώσεων (Πρόστιμο Α.Π. 939/ 21-11-2017) στους εμπλεκόμενους στο έργο για μη συμμόρφωση με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Το θέμα, αν και προτάθηκε από τον αρχηγό της Ελασσόνας Μειοψηφίας, προβλήθηκε από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. , δεν ήρθε ποτέ σε Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση παρά μόνο όταν χρειάστηκε να περάσει ως πρόστιμο Παρελθόντων Οικονομικών Ετών το ποσό των 3000,00 (τριών χιλιάδων ευρώ), αυτό που αναλογεί στον Δήμο Πάτμου στις 20/02/2018. Ισόποσο πρόστιμο επιβλήθηκε στον φορέα υλοποίησης και τον ανάδοχο του έργου.

Χρήσιμα συμπεράσματα :

Οι αμιαντοσωλήνες είναι επικίνδυνα υλικά για την δημόσια υγεία και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας από το σημείο που βρίσκονται, στην αποξήλωση τους, στην φόρτωση  τους μέχρι και την τελική απομάκρυνση τους όπως ορίζουν τα μέτρα ασφαλείας. Η τεχνολογία μας βοηθάει και η εκπομπή αμιάντου είναι μετρήσιμη από ειδικό μηχάνημα.

Η Πάτμος μέσα από αυτή την διαδικασία λειτουργεί ως «Φάρος Γνώσης»  διότι όποιοι  εκτελούν παρόμοια έργα, σε όλη την Ελλάδα,  γνωρίζουν πλέον και οι ενέργειες τους είναι άμεσες.

Η συνέχεια του έργου στην Πάτμο ( 500 μέτρα μήκος δικτύου τουλάχιστον εντός οικισμού ) θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι  η χρήση της τεχνολογίας  θεωρείται υποχρέωση και θα βοηθήσει στα μέγιστα για την υγεία των εργαζομένων, των κατοίκων και των επισκεπτών της Ιεράς Νήσου.

Ευχής έργον θα ήταν η ανάθεση σε ειδικούς επιστήμονες η έρευνα  των αυξημένων θανάτων από καρκίνο  στο νησί της Πάτμου τώρα που γνωρίζουμε με αδιάσειστα στοιχεία πόσο επιβλαβές για την υγεία είναι οι σωλήνες που εκπέμπουν αμίαντο.

Η Δημόσια Υγεία είναι υπόθεση όλων μας, όσο και αν αυτό στεναχωρεί τις τοπικές – αιρετές αρχές.

Η Δημοκρατία επιτρέπει την κατάθεση απόψεων και ο χρόνος θα αποδείξει ποιος εμφανίζει την αλήθεια με όσα μέσα διαθέτει.

Το  πλήρες ιστορικό της υπόθεσης είναι στην διάθεση των ενδιαφερόμενων.

Πάτμος 28/05/2018

Καμίτσης Γεώργιος, μόνιμος κάτοικος Πάτμου


Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook