Jul 16, 2018 Τελευταία ενημέρωση 2:45 AM, 16 Jul, 2018

ΛΕΡΟΣ: Ενημέρωση επιχειρηματικού κόσμου για την αντιμετώπιση της ανεργίας

Κατηγορία Τα Νέα της Λέρου
Διαβάστηκε 303 φορές

Kentro Koinotitas

Το Κέντρο Κοινότητας δήμου Λέρου, είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4368 κι έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 4, Προώθηση της κοινωνικής ένταξης – ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού». Πρόκειται για μια υπηρεσία που στόχο έχει την άμεση ενημέρωση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα προγράμματα και τις δράσεις που τους αφορούν σε επίπεδο δήμου, περιφέρειας ή επικρατείας.  

Ένας από τους κύριους πυλώνες ενασχόλησης του Κέντρου Κοινότητας, είναι και ο τομέας ανεργίας. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, όπως καλύτερα γνωρίζετε από τον καθένα, αν και η ανεργία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, είναι πολύ δύσκολο να καλύψει ένας επιχειρηματίας τις ανάγκες του σε προσωπικό λόγω έλλειψης εξειδίκευσης ή εμπειρίας των ανέργων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των ανέργων όσο και των επιχειρήσεων, δημιουργήσαμε μητρώο ανέργων, στο οποίο κατά κάποιο τρόπο σχεδιάσαμε ένα ατομικό πλάνο δράσης, ανάλογα με τις δεξιότητες αλλά και την αρέσκεια του καθενός. Παράλληλα, είμαστε σε συνεργασία με το ΚΕΚ Γενηματά για την έναρξη σεμιναρίων σε τομείς του τουρισμού (baristas, υποδοχή και φιλοξενία σε μικρά καταλύματα, μεθοδολογία πώλησης και άλλα πολλά) προκειμένου το υπάρχον ή το μελλοντικό προσωπικό σας να αναβαθμίσει τις γνώσεις του. Στόχος μας είναι στο μέλλον, να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε προγράμματα που θα βοηθήσουν στην πρόσληψη προσωπικού μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης ή εργασίας (voucher).

Στην παρούσα φάση και με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ύπαρξη αυτού του μητρώου, στο οποίο μπορείτε να αναζητήσετε προσωπικό εξειδικευμένο και μη. Παράλληλα σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό υλικό με τις δράσεις και τις αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας, για περαιτέρω δική σας ενημέρωση κι ελπίζουμε σε ευόδωση της συνεργασίας μας. 

Με εκτίμηση 

Η συντονίστρια του

Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λέρου

Κοινωνική Λειτουργός 

Ευαγγέλου Βάσω

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου, είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4368 κι έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγγραμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, Άξονας Προτεραιότητας 4, Προώθηση της κοινωνικής ένταξης – ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού». Με τη λειτουργία του επιδιίωκεται η περαιτέρω υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, παροχή υπηρεσιών και διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές, υπηρεσίες και κοινωνικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσονται είτε στην περιφέρεια, είτε σε θνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη στόχευση στα προγράμματα και στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ. Αριθ. 136/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Κέντρο το οποίο στελεχώνεται από ΤΕ Κοινωνική Λειτουργό (συντονίστρια), ΠΕ Ψυχολόγο και ΔΕ Διοικητικό (υπεύθυνη σίτισης), θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

 

 • Πυλώνας 1: Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
 • Υποδοχή των ωφελούμενων και καταγραφή του αιτήματος, αξιολόγηση των αναγκών τους. Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και άλλα.
 • Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για τη συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.
 • Χρήση και αξιοποίηση του ΕΠΣ για την πρόσβαση σε προγράμματα και υπηρεσίες που είναι ενεργές κατά την περίοδο προέλευσης του ωφελούμενου στο ΚΚ, για την βέλτιστη προσέγγιση και κάλυψη του αιτήματος του.

 

 • Πυλώνας 2: Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές του Δήμου Λέρου
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στο δήμο Λέρου όπως Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγεία, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους και λοιπά.
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων α) σε υπηρεσίες απασχόλησης όπως τον ΟΑΕΔ για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας, β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
 • Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων όπως επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζόμενων, συλλόγους επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων. Τα Κέντρα Κοινότητας συνεργάζονται κυρίως με τα Γραφεία Ανέργων των δήμων για την ανάπτυξη των σχετικών συνεργειών.
 • Ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / δήμο και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής όσον αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων.
 • Η σύγκλιση του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες όπως ημερίδες, σεμινάρια.
 • Συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν το έργο των Κέντρων Κοινότητας, αλλά και των υπηρεσιών που είναι οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών προς του ωφελούμενους του ΚΚ για εξασφάλιση αμεσότητας στη συνεργασία, πνεύματος αλληλέγγυας δράσης και εντοπισμού ευκαιριών για ανάπτυξη συνεργειών.

 

 • Πυλώνας 3: Παροχή υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων στο δήμο της Λέρου
 • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
 • Παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίες, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλα
 • Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνεργασία με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος)
 • Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους πχ επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς και άλλα) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και άλλα.
 • Παροχή Υπηρεσιών Διανομής Τροφίμων, Συγκέντρωση βασικών αγαθών.
 • Κινητοποίηση και εμπλοκή στις δράσεις κάθε τοπικής ομάδας που μπορεί να συνεισφέρει στους παραπάνω στόχους, έπειτα από συνεργασία με το ΚΚ και τα στελέχη του και από προγραμματισμό δράσεων, για αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και δυναμικού.

 

Ωφελούμενοι είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί στην Καμάρα Λέρου καθημερινά, ώρες 8.00 π.μ. έως 4.00 μ.μ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2247023130, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., facebook Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου.

Σχόλια

 • Δεν βρέθηκαν σχόλια

Σχολιάστε το άρθρο

Μπορείτε να δημοσιεύσετε ως επισκέπτης

0
https://lerosnews.gr/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=11032808&tmpl=component

Ημερολόγιο Άρθρων

« Ιούλιος 2018 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Σχόλια Αναγνωστών

https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=mm
καλύμνια
Πάρτε τώρα πεσκεσι μερικές χιλιάδες ακόμα λαθρό για να τσεπώνουν οι επιχειρήσεις τη διαφορά απο το φ...
https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=mm
Η ΡΕΤΣΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Καλα οι Συλλογοι Γονεων και Κηδεμονων κοιμουνται? Γιατι δεν ΑΠΑΙΤΟΥΝ με την συμφωνη γνωμη τους να δο...
https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=mm
KITSOS
ΔΗΛΑΔΗ 5 ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο ΤΑΚΗΣ..........
https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=mm
Nomiki Kottaki
Σε ποιά σαβούρα αναφέρεστε κύριε Γιώργο χωρίς Επίθετο?
https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=mm
t@kis
Αυτά που γράφετε είναι ψέματα και ανακρίβειες και το γνωρίζετε πολύ καλά!
Οι τιμές ήταν πάντα ενια...